00
14 06 6 Giugno
14 06 6 Giugno
14 06 6 Giugno
18 06 6 Giugno
14 06 6 Giugno
14 05 6 Maggio
18 05 6 Maggio
14 05 6 Maggio
14 04 6 Aprile
14 04 6 Aprile
14 04 6 Aprile
18 04 6 Aprile
18 04 6 Aprile
14 03 6 Marzo
19 03 6 Marzo
10 01 6 Gennaio
18 01 6 Gennaio
6 01 6 Gennaio
1

Ambiente

1
10 12 6 Dicembre
15 11 6 Novembre
17 11 6 Novembre
14 09 6 Settembre
17 09 6 Settembre
8 05 6 Maggio
14 05 6 Maggio
18 05 6 Maggio
18 05 6 Maggio
18 05 6 Maggio
8 03 6 Marzo
14 03 6 Marzo
18 03 6 Marzo
8 03 6 Marzo
14 11 6 Novembre
14 11 6 Novembre
18 10 6 Ottobre
14 10 6 Ottobre
14 08 6 Agosto
14 03 6 Marzo
14 11 6 Novembre
6 04 6 Aprile
2
1
15 03 6 Marzo
15 03 6 Marzo
15 03 6 Marzo
15 03 6 Marzo
15 03 6 Marzo
21 03 6 Marzo
21 03 6 Marzo
15 03 6 Marzo
14 03 6 Marzo
15 03 6 Marzo
14 03 6 Marzo
21 03 6 Marzo
14 03 6 Marzo
15 03 6 Marzo
15 03 6 Marzo
15 03 6 Marzo
15 03 6 Marzo
15 02 6 Febbraio
8 02 6 Febbraio
8 01 6 Gennaio
18 12 6 Dicembre
18 11 6 Novembre
18 11 6 Novembre
8 10 6 Ottobre
14 08 6 Agosto
18 08 6 Agosto
18 08 6 Agosto
8 07 6 Luglio
12 07 6 Luglio
10 07 6 Luglio
8 07 6 Luglio
18 06 6 Giugno
10 06 6 Giugno
20 06 6 Giugno
16 06 6 Giugno
14 05 6 Maggio
20 05 6 Maggio
18 04 6 Aprile
8 04 6 Aprile
7 03 6 Marzo
14 03 6 Marzo
18 03 6 Marzo
18 03 6 Marzo
14 03 6 Marzo
14 03 6 Marzo
12 02 6 Febbraio
14 02 6 Febbraio
14 02 6 Febbraio
17 01 6 Gennaio
18 01 6 Gennaio
6 12 6 Dicembre
3
1
18 12 6 Dicembre
8 11 6 Novembre
8 10 6 Ottobre
7 10 6 Ottobre
18 10 6 Ottobre
20 10 6 Ottobre
18 10 6 Ottobre
17 09 6 Settembre
17 09 6 Settembre
18 09 6 Settembre
18 08 6 Agosto
11 08 6 Agosto
11 08 6 Agosto
7 08 6 Agosto
18 07 6 Luglio
8 07 6 Luglio
15 07 6 Luglio
8 07 6 Luglio
8 07 6 Luglio
18 07 6 Luglio
10 06 6 Giugno
19 06 6 Giugno
10 06 6 Giugno
18 04 6 Aprile
8 04 6 Aprile
6 04 6 Aprile
4
1
01 Aprile 2018
Raccolta plastica
8 02 6 Febbraio
17 02 6 Febbraio
21 02 6 Febbraio
14 02 6 Febbraio
14 02 6 Febbraio
14 02 6 Febbraio
14 01 6 Gennaio
18 01 6 Gennaio
11 01 6 Gennaio
17 01 6 Gennaio
7 01 6 Gennaio
18 01 6 Gennaio
14 01 6 Gennaio
10 12 6 Dicembre
18 12 6 Dicembre
10 12 6 Dicembre
21 11 6 Novembre
8 11 6 Novembre
21 11 6 Novembre
21 11 6 Novembre
18 11 6 Novembre
8 10 6 Ottobre
18 10 6 Ottobre
8 10 6 Ottobre
12 09 6 Settembre
18 09 6 Settembre
16 08 6 Agosto
10 08 6 Agosto
8 08 6 Agosto
8 07 6 Luglio
18 07 6 Luglio
19 06 6 Giugno
18 06 6 Giugno
6 06 6 Giugno
5
1
04 Giugno 2017
Avviso TEAM
7 05 6 Maggio
18 05 6 Maggio
18 05 6 Maggio
16 05 6 Maggio
12 05 6 Maggio
16 05 6 Maggio
12 04 6 Aprile
12 04 6 Aprile
7 04 6 Aprile
16 03 6 Marzo
12 03 6 Marzo
11 03 6 Marzo
11 03 6 Marzo
13 02 6 Febbraio
12 02 6 Febbraio
11 02 6 Febbraio
16 02 6 Febbraio
11 01 6 Gennaio
12 01 6 Gennaio
12 01 6 Gennaio
17 01 6 Gennaio
14 01 6 Gennaio
16 12 6 Dicembre
16 12 6 Dicembre
10 12 6 Dicembre
14 11 6 Novembre
7 11 6 Novembre
17 11 6 Novembre
16 10 6 Ottobre
14 10 6 Ottobre
18 10 6 Ottobre
8 10 6 Ottobre
17 09 6 Settembre
16 09 6 Settembre
18 08 6 Agosto
21 08 6 Agosto
18 08 6 Agosto
12 07 6 Luglio
7 07 6 Luglio
6 07 6 Luglio
6
1
10 07 6 Luglio
18 06 6 Giugno
8 06 6 Giugno
18 06 6 Giugno
20 06 6 Giugno
6 06 6 Giugno
7
1
01 Giugno 2016
Raccolta differenziata
18 05 6 Maggio
7 05 6 Maggio
20 05 6 Maggio
18 04 6 Aprile
18 03 6 Marzo
8 01 6 Gennaio
10 12 6 Dicembre
7 11 6 Novembre
10 10 6 Ottobre
7 10 6 Ottobre
18 10 6 Ottobre
17 09 6 Settembre
17 09 6 Settembre
17 09 6 Settembre
10 08 6 Agosto
9 08 6 Agosto
10 07 6 Luglio
10 07 6 Luglio
14 05 6 Maggio
9 05 6 Maggio
6 04 6 Aprile
8
1
24 Aprile 2015
Raccolta differenziata
7 04 6 Aprile
20 04 6 Aprile
8 04 6 Aprile
8 03 6 Marzo
21 03 6 Marzo
7 03 6 Marzo
17 03 6 Marzo
7 02 6 Febbraio
8 02 6 Febbraio
17 02 6 Febbraio
18 02 6 Febbraio
20 02 6 Febbraio
7 02 6 Febbraio
14 02 6 Febbraio
20 02 6 Febbraio
20 12 6 Dicembre
10 07 6 Luglio
18 04 6 Aprile
14 04 6 Aprile
14 04 6 Aprile
20 03 6 Marzo
11 08 6 Agosto